02d839c36576631ec39205ac230b5c70.jpg
Име : Даниел Борков
Спортове :

Кросфит

Специалности : няма
Треньорско ниво : V1